Informacje i zasady dotyczące Twoich danych osobowych, które nam udostępniasz korzystając z naszego Serwisu.

 

ADMINISTROWANIE DANYMI NA STRONIE NASZEGO SERWISU

 1. Administratorem danych osobowych Serwisu Znajdź Gabinet jest Znajdź Gabinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa, nr KRS 0000787192, NIP 814-169-05-48, REGON 383410155.
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
 • mailowo – info@znajdzgabinet.pl
 • pisemnie Znajdź Gabinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa,
 • telefonicznie, pod numerem telefonu: 690 008 364.

 

GROMADZENIE DANYCH

Wszelkie dane osobowe zbierane są przez nasz Serwis na dwa sposoby:

 • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu tworzenia kont użytkowników na stronie internetowej Serwisu,
 • Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników ze strony naszego Serwisu, czyli:
 • Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki Cookies.
 • Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
 • Pliki Cookies(tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon ).

 

Co to są pliki COOKIES i w jakim celu się je stosuje?

Pliki (Cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 15, w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Google+, YouTube i Instagram.

 

Jaka jest prawna podstawa stosowania plików COOKIES?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem Cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody.  Użytkownicy serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików Cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie Cookies będzie to oznaczać, że Cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 

Jakiego typu pliki COOKIES są przez wykorzystywane?

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (Cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • „niezbędne” pliki Cookies, , umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,
 • pliki Cookiessłużące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe”, umożliwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu,
 • „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 • „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików COOKIES?

Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

 

Podanie danych wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

 • 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).

 

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek prowadzonego Serwisu (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom bez jego wyraźnej zgody, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane podane w procesie rejestracji to  daneosobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku pomiędzy Stronami. Podstawa prawna:
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 18 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną – usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 1. Dane osobowe jakie przetwarzamy to:
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres korespondencyjny,
 • Adres placówki,
 • Adres e-mail,
 • Numer prawa wykonywania zawodu,
 • Nip,
 • Regon,
 • Pesel,
 • Specjalizacja,
 • Tytuł naukowy,
 • Adres witryny internetowej.

 

 1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w celu realizacji praw przysługujących Administratorowi lub w celu wykonania obowiązków.
 2. Dodatkowe cele przetwarzania to m.in. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.
 4. Dane osobowe naszych Klientów będą przetwarzane przez Okres Testowy, a w przypadku wyrażenia chęci na dalsze korzystanie z Serwisu przez okres obowiązywania umowy, a także przez czas właściwy dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wynikać z zawartych umów. Okres Pilotażowy trwa do 1 lipca 2020 r.

 

BEZPIECZEŃSTWO POWIERZONYCH NAM DANYCH 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Jednakże Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za sytuacje, w którym osoby trzecie uzyskają dostęp do danych użytkownika z przyczyn przez niego zawinionych, tj np. udostepnienie danych do logowania osobom nieuprawnionym.
 2. Zapewniamy bezpieczeństwo udostępniając Twoja dane i będzie się ono odbywać na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie podmiotom, które wykonują dla nas usługi niezbędne do świadczenia usług. Takimi podmiotami są księgowi, dostawcy usług IT, informatycy, prawnicy.
 3. Podmioty te będą miały dostęp tylko do danych osobowych, które będą im wówczas niezbędne do realizacji przez nich usług.
 4. Administrator danych osobowych nie będzie przetwarzał danych Użytkowników w sposób, z którym wiązałoby się podejmowaniem wyłącznie automatyzowanych decyzji co do osoby Użytkowników. Ponadto dane nie będą podlegały profilowaniu lub innym podobnym operacjom.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu skutkuje brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 6. Masz prawo:
 • Dostępu do swoich danych. Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych
 • Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta w Serwisie. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W kwestiach realizacji tych praw skontaktuj się z nami poprzez adres
  e-mail info@znajdzgabinet.pl
 2. Podążamy za rozwojem technologii oraz zmianach w przepisach prawa i tym samym dostosowujemy do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub też uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb. O wszelkich zmianach będziemy Cię informować minimalnie 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 2. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).